Trang chủ Tin tức Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hà Nội lo nhà vệ sinh cho trẻ