Trang chủ Tin tức Có 29.75 điểm, chiến sĩ cơ động trúng tuyển trường công an