Trang chủ Tin tức Bộ trưởng Nhạ, GS Châu bàn chuyện thu hút nhân tài